Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Świętych Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim

W dniach 23-24 maja w parafii Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim w uroczysty sposób...

W dniach 23-24 maja w parafii Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim w uroczysty sposób obchodzona była pamięć świętych Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian.

Cerkiew prawosławna świętych braci sołuńskich Cyryla i Metodego tytułuje mianem równych apostołom, ponieważ dokonali niezwykłego, a wręcz fenomenalnego dzieła przekładu Pisma Świętego i ksiąg liturgicznych z języka greckiego na głagolicę – język starocerkiewnosłowiański. Stanowi to nie tylko ogromny wkład w historii Cerkwi, jak również w historii całego świata. Wierni Cerkwi prawosławnej zachowują to bogactwo i uświęcają się nim za pośrednictwem języka cerkiewnosłowiańskiego. W związku z powyższym  trud świętych braci dla prawosławnych jest nieoceniony.

Współcześnie języki starożytne określane są jako języki martwe. Jednak nie możemy mówić o martwym języku w momencie, kiedy język jest językiem modlitwy.

W bieżącym roku uroczystościom w Bielsku Podlaskim przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz w asyście przybyłego duchowieństwa. Zgodnie z porządkiem liturgicznym odsłużono całonocne czuwanie, a zwieńczeniem całego cyklu nabożeństw była św. Liturgia celebrowana przez arcybiskupa Grzegorza.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Adam Dzienisiuk, który przypomniał zebranym jak wielki trud ponieśli święci bracia, którzy od podstaw stworzyli gramatykę i strukturę języka cerkiewnosłowiańskiego. Kaznodzieja przypomniał o obowiązku modlitwy oraz nauce modlitwy w języku cerkiewnosłowiańskim podkreślając, że sukces ich misji dokonał się przede wszystkim dzięki ich wierze i odwadze.

Zwieńczeniem świątecznych uroczystości była procesja wokół świątyni. Kończąc uroczystości arcybiskup Grzegorz zwrócił się do wiernych mówiąc, że: dziś wierni przybyli do świątyni, by zaczerpnąć ze źródła nieśmiertelności, ale również oddać cześć wielkim świętym naszej Cerkwi. Mówiąc o sukcesie misji świętych braci, Jego Ekscelencja argumentował, że wynika ona z tego, że zanim święci bracia stworzyli od podstaw język cerkiewnosłowiański poznali język anielski. Poznanie języka anielskiego dało im poznanie prawdy, która wyraziła się w pięknie i natchnieniu języka modlitwy Słowian. Jednocześnie hierarcha wyraził zaniepokojenie faktem, że współczesny człowiek jest wstanie nauczyć się wielu języków obcych lecz zapomina o języku, który jest fundamentem istnienia naszej Cerkwi prawosławnej.

Obchody dnia pamięci św. św. Cyryla i Metodego zakończył śpiew polichronionu władzom cerkiewnym oraz państwowym.

ks. Adam Dzienisiuk

zdjęcia: ks. Piotr Trochimczuk

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: