Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Pamięć patrona białostockiej katedry

22 maja w V Niedzielę po święcie Paschy zwaną niedzielą o Samarytance, Cerkiew świętowała modlitewnie...

22 maja w V Niedzielę po święcie Paschy zwaną niedzielą o Samarytance, Cerkiew świętowała modlitewnie pamięć św. Mikołaja Cudotwórcy oraz przeniesienia jego relikwii z Myry Licejskiej do Bari. Uroczystej św. Liturgii w dniu patrona białostockiej katedry oraz całonocnemu czuwaniu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwach uczestniczyli ponadto Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski oraz Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Biskup Siemiatycki. Świąteczne nabożeństwa swym śpiewem uświetniły dwa parafialne chóry: Aksion pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza oraz dziecięcy pod dyrekcją Natalii Lickiewicz.

W okolicznościowej homilii biskup Andrzej zwrócił uwagę na to, że św. Mikołaj żył w bardzo trudnym okresie, okresie prześladowań chrześcijan. Dane mu było uczestniczył w I Soborze Powszechnym w 325 roku zwołanym w Nicei. Będąc jednym z biskupów uczestniczących w obradach soboru, odznaczył się gorliwością w potępieniu herezji Ariusza. Dla wielu jest on znany jako cudotwórca, który uciszył sztorm na morzu. Dla innych znany jest z dzieł miłosierdzia.

W dalszej części homilii hierarcha odniósł się do fragmentu Ewangelii opisującego rozmowę Jezusa Chrystusa z Samarytanką. Jak zauważył biskup Andrzej, to nie była jedyna rozmowa, dialog Chrystusa opisany na kartach Ewangelii. Były jeszcze rozmowy z uczonymi w Piśmie, faryzeuszami, z chorymi, ze swoimi uczniami czy wreszcie dialog ze złoczyńcami ukrzyżowanymi na Golgocie. Jednak jak mówią Święci Ojcowie, najważniejszym dialogiem jak wygłosił Chrystus był właśnie dialog z Samarytanką. Jak podkreślił biskup Andrzej, rozmowa zakończyła się wielkim objawieniem, bowiem Jezus Chrystus do swego zmartwychwstania objawił się tylko dwóm osobom, że to on jest oczekiwanym Mesjaszem. Jedną z tych osób była właśnie Samarytanka.

Zdaniem hierarchy, należy zwrócić uwagę na trzy aspekty tej wyjątkowej rozmowy. Pierwszym było to, iż Chrystus złamał antyczne normy społeczne i rozmawiał na osobności z kobietą, na dodatek mieszkanką Samarii.  Po drugie Chrystus rozmawiał z kobietą, która miała pięciu mężów i ten, który był z nią nie był jej mężem. Świadczy to zatem o grzesznym życiu tej kobiety. Właśnie dla niej Chrystus, jak podkreślił biskup Andrzej, wygłosił swoje największe kazanie. Dzięki tej rozmowie stała się ona równa apostołom, głosząc Mesjasza swoim rodakom. Trzecim aspektem wyłaniającym się z tejże rozmowy były słowa Chrystusa o tym jak należy czcić Boga, a należy czcić Go w duchu i prawdzie.

Po zakończonej św. Liturgii sprawowane było nabożeństwo dziękczynne, podczas którego wznoszone były modlitwy do Boga, za wstawiennictwem św. Mikołaja Cudotwórcy, w intencji proboszcza katedry ks. mitrata Jana Fiedorczuka, kler parafii, bractwa, dyrygentów i chórzystów, darczyńców, wszystkich noszących imię św. Mikołaja oraz wszystkich zebranych na parafialnej uroczystości.

 

protodiakon Wiaczesław Perek

zdjęcia: autor i Aleksander Perek

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: