Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Świętego Mikołaja w Rzeszowie

22 maja w dzień święta przeniesienia relikwii Św. Mikołaja z Mir Licejskich do Bari, Jego...

22 maja w dzień święta przeniesienia relikwii Św. Mikołaja z Mir Licejskich do Bari, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki przewodniczył uroczystościom święta parafialnego w Rzeszowie.

Przed rozpoczęciem Św. Liturgii Władykę powitały u progu cerkwi dzieci, młodzież, starosta cerkiewny oraz miejscowy proboszcz ks. prot. Dariusz Bojczyk.

Arcypasterzowi asystowało duchowieństwo dekanatu przemyskiego i protodiakon Antoni Jary. Pięknie śpiewał chór diecezjalny pd. Imości Marianny Jarej.

Po Ewangelii kazanie wygłosił Władyka Arcybiskup. W swym słowie wezwał abyśmy wszyscy czerpali ze źródła naszej wiary, którym jest zmartwychwstały Chrystus, cnoty wiary, nadziei i miłości chrześcijańskich tak jak to czynił Św. Mikołaj i ewangeliczna samarytanka. Władyka wspomniał także o niewinnych ofiarach tragicznej akcji „Wisła” oraz wojny w Ukrainie. Podczas Św. Liturgii wzniesiono za nich szczególną modlitwę.

Na zakończenie Arcybiskup Paisjusz pozdrowił proboszcza ks. Dariusza Bojczyka z 40. urodzinami, podziękował chórowi za piękny śpiew, oraz licznie zebranym wiernym, przedstawicielom różnych narodowości (Ukraińcom, Łemkom, Białorusinom, Gruzinom, Polakom i Kazachom), którzy mieszkają w Rzeszowie, a w naszej Cerkwi odnajdują odrobinę swej ojczyzny poprzez Zmartwychwstałego Chrystusa.

Ks. proboszcz dziękując Władyce za przybycie, wraz z Radą Parafialną, pozdrowił Arcypasterza z XV. rocznicą chirotonii biskupiej, a przedstawiciele diaspory gruzińskiej odśpiewali Władyce  troparion Zmartwychwstania w języku gruzińskim.

Po zakończonych uroczystościach liturgicznych wszyscy wierni udali się na wspólny posiłek.

 

prot. Dariusz Bojczyk

zdjęcia: autor i Olga Shabanova

 

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: