Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Festiwal “Pod opieką Bogurodzicy”

W dniu 19 czerwca 2022 roku, już po raz szósty mieszkańcy Bielska Podlaskiego mogli uczestniczyć...

W dniu 19 czerwca 2022 roku, już po raz szósty mieszkańcy Bielska Podlaskiego mogli uczestniczyć w uczcie duchowej jaką jest festiwal muzyki cerkiewnej “Pod Opieką Bogurodzicy”.

Festiwal jest wyrazem wdzięczności Trójjedynemu Bogu, za czyniącą cuda ikonę Bogurodzicy zwaną Bielską. Ikona została podarowana wraz z cerkwią Narodzenia Bogurodzicy mieszkańcom miasta w XVI wieku przez księżną Helenę, żonę króla Polski Aleksandra Jagiellończyka.

Festiwal organizowany jest z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy. Pomysłodawcą festiwalu jest ks. mitrat Jerzy Bogacewicz, a organizatorem Parafia Prawosławna Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Tegoroczny koncert odbył się w Bielskim Domu Kultury, w niedzielne popołudnie, w dniu święta Matki Bożej w Jej Bielskiej ikonie.

Matka Boża jest ciągle obecna w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina. Pod Jej adresem kierowana jest modlitwa o pomoc i orędownictwo u Jej Syna, Jezusa Chrystusa. W nabożeństwach zajmuje Ona bardzo ważne miejsce a świadczy o tym częstotliwość oraz wielka różnorodność wspominania Jej imienia. Szczególnie ważne są pieśni liturgiczne i pozaliturgiczne wykonywane na Jej cześć.

W tym roku w trakcie festiwalu rozbrzmiewały pieśni, hymny, tropariony i kondakiony wychwalające Przenajświętszą Bogurodzicę. W trakcie koncertu wystąpiły następujące chóry:

 

Chór Parafii Prawosławnej Hagia Sophia w Warszawie

Chór kameralny z Belgradu (Serbia)

Chór Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim

Chór Angelos Parafii Prawosławnej Św. Ducha w Białymstoku

Chór Polskiej Pieśni Narodowej w Bielsku Podlaskim

Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej

Chór Bractwo, reprezentujący Bractwo świętych Cyryla i Metodego koło terenowe Bielsk Podlaski

Chór Parafii Prawosławnej Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim wraz z którym wystąpiły zespoły Lanok i Kryło z Przedszkola św. młodzieńca Gabriela i Szkoły Podstawowej św. abp Łukasza w Bielsku Podlaskim.

 

 

tekst i zdjęcia: ks. Adam Dzienisiuk 

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: