Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Święto patronki Bielska Podlaskiego

Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej stało się centralną uroczystością ziemi bielskiej, bowiem skupia parafian nie tylko pięciu bielskich...

Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej stało się centralną uroczystością ziemi bielskiej, bowiem skupia parafian nie tylko pięciu bielskich parafii prawosławnych, ale również wiernych z okolicznych miejscowości. Matka Boża w swojej bielskiej ikonie, będąc źródłem wielu Bożych łask, otacza mieszkańców Bielska Podlaskiego i okolic opieką od ponad pięciuset lat, odkąd została podarowana przez księżną Helenę głównej cerkwi ówczesnego grodu pw. Narodzenia Bogurodzicy. Od tego czasu zasłynęła wieloma cudami i uzdrowieniami. Świadomość posiadania tak wielkiego duchowego skarbu oraz wieloletnia tradycja pielgrzymowania również w tym roku zebrała wielu prawosławnych wiernych, którzy przybyli by pokłonić się bielskiej świętości.

Uroczystości świąteczne rozpoczęły się w przeddzień święta od całonocnego czuwania odsłużonego w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy, w której na co dzień przebywa ikona. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Grzegorz arcybiskup Bielski w asyście duchownych.

W samym dniu święta, zgodnie z tradycją, ikona została przeniesiona w uroczystej procesji ulicami miasta, w bieżącym roku do cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego. W krestnym chodzie za ikoną szli hierarchowie: arcybiskup bielski Grzegorz, biskup hajnowski Paweł oraz biskup supraski Andrzej w otoczeniu duchowieństwa i wiernych. Przed cerkwią Zmartwychwstania Pańskiego, Bielską Ikonę Matki Bożej witali Jego Eminencja metropolita Sawa oraz biskup siemiatycki Warsonofiusz wraz z duchowieństwem parafii.

Przed rozpoczęciem św. Liturgii ze słowem do wiernych zwrócił się metropolita Sawa, który wskazał, iż Matka Boża jest opiekunką każdego z nas. Wstawia się u Boga za każdą wieś, miasto, naród, za cały świat. Z woli Boga, to Matka Boża w XVI wieku wybrała miasto Bielsk Podlaski jako miejsce swej opieki. Dlatego wszyscy powinniśmy być szczęśliwi ponieważ Matka Boża jest z nami. Z tego też powodu zebraliśmy się, by poprzez naszą modlitwę wyrazić dziękczynienie Bogu za ten szczególny dar jakim jest pomoc Matki Bożej poprzez jej cudotwórczą bielską ikonę. Hierarcha wezwał do zjednoczenia się w dziękczynnej modlitwie, aby Przenajświętsza Bogurodzica dalej pomagała wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Podczas świątecznej św. Liturgii śpiewały dwa chóry: parafii Narodzenia Bogurodzicy oraz parafii Zmartwychwstania Pańskiego.

Po przeczytaniu Ewangelii, kazanie wygłosił Jego Ekscelencja biskup Andrzej, który zauważył, iż w tym roku święto Bielskiej Ikony Matki Bożej zbiegło się z niedzielą Wszystkich Świętych, wśród których Matka Boża stoi na pierwszym miejscu. Następnie hierarcha powiedział m.in. o tym, czym święci wyróżniają się na tle zwykłych ludzi, jednocześnie dając przykład tych cech, które każdy wierny powinien starać się urzeczywistniać w swoim życiu. Jego Ekscelencja podkreślił, że każdy prawosławny chrześcijanin przez całe życie powinien mieć przed swymi oczyma Chrystusa, który pomoże bezpiecznie przejść największe życiowe burze. Bazując na ewangelicznym wezwaniu do świętości, biskup Andrzej zachęcał, aby każdy starał się być naśladowcą swego własnego świętego, którego imię nosi, zaś Matka Boża w Swym orędownictwie niech prowadzi nas wszystkich do zbawienia.

Tego dnia wielu wiernych przystąpiło do sakramentów spowiedzi i św. Eucharystii.

Po zakończeniu św. Liturgii jeszcze raz ze słowem zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarcha wyraził wdzięczność Bogu, za możliwość zebrania się dla sprawowania św. Eucharystii, która dokonuje przemiany świata. Jego Eminencja zaapelował do wszystkich zebranych, by trwali niezachwianie w wierze i nie poddawali się wpływom zła. Prawosławny chrześcijanin powinien byś świadkiem dobra w świecie. Arcypasterz podkreślił, że Prawosławie jest wielkim bogactwem, które nie podoba się światu, bowiem głosi prawdę, która dla wielu jest niewygodna. Hierarcha jeszcze raz przypomniał, iż Bielska Ikona Matki Bożej jest szczególnym błogosławieństwem Boga dla Bielska Podlaskiego, a modlitewne spotkanie i sprawowanie św. Eucharystii jest świadectwem naszej wiary. Jego Eminencja podziękował obecnym hierarchom, duchowieństwu, organizatorom święta, chórom i wszystkim uczestniczącym w uroczystościach.

Zwieńczeniem obchodów święta poświęconego Bielskiej Ikonie Matki Bożej była ponowna procesja, która odprowadziła ikonę do miejsca swego stałego pobytu.

 

ks. Paweł Zabrocki 

zdjęcia: ks. Dawid Brewczyk, Irena Łozowik 

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: