Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Poświęcenie kamienia węgielnego w Gładyszowie

W sobotę 18 czerwca w Gładyszowie na Łemkowszczyźnie odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego...

W sobotę 18 czerwca w Gładyszowie na Łemkowszczyźnie odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej cerkwi pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Podczas obrzędu w fundamenty budującej się świątyni wmurowany został kamień węgielny oraz akt erekcyjny. Obrzędowi przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paisjusz Arcybiskup Przemyski i Gorlicki w asyście duchowieństwa Dekanatów Gorlickiego i Krynickiego oraz ks. Bogdana Biłasa z Ukrainy.

Władyka Paisjusz przed rozpoczęciem uroczystości w swoim słowie wyjaśnił wiernym teologiczny sens obrzędu położenia kamienia węgielnego, w którym znajdują się relikwie Św. Męczenników Betlejemskich oraz poprosił o wspólną modlitwę w intencji wspólnego dzieła jakim jest budowa nowej – drewnianej – świątyni w Gładyszowie. Arcybiskup Paisjusz życzył także Proboszczowi Ks. Jarosławowi Bożej pomocy w niesieniu trudu budowy nie zważając na siły zła czyń dobro i wznoś ten Dom Boży ku chwale Świętego Prawosławia – zakończył Arcybiskup. Słowa podziękowania skierowano do władz samorządowych na czele z Wójtem Gminy Uście Gorlickie oraz zaangażowanym w budowę i mającym na sercu dobro Prawosławia wiernym naszej Cerkwi.

Podczas uroczystości obecni: wójt gminy Uście Gorlickie pan Zbigniew Ludwin, wykonawca drewnianej cerkwi pan Wiesław Twaróg, a także pan inżynier Janusz Rotko.

Drewniana cerkiew w Gładyszowie poświęcona św. Janowi Chrzcicielowi będzie żywym pomnikiem przypadającej w tym roku 75. rocznicy tragicznej akcji „Wisła” i wszystkich ofiar obozu w Jaworznie.

 

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie tego wiekopomnego dzieła budowy cerkwi w Gładyszowie.

Każda, nawet najmniejsza, Wasza ofiara przybliża nas do upragnionego celu.

 

Wpłat można dokonywać na specjalnie utworzone konto budowy cerkwi w Gładyszowie

Bank Spółdzielczy w Grybowie oddział w Uściu Gorlickim

Zapewniamy o naszej codziennej modlitwie za każdego darczyńcę!

 

ks. Jarosław Grycz

zdjęcia: ks. Andrzej Grycz

 

 

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: