Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Nowy sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów

W dniu 17 czerwca br., wybrano nowego sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów. Na to stanowisko...

W dniu 17 czerwca br., wybrano nowego sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów. Na to stanowisko został powołany Jerry Pillay, pastor Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego w Republice Południowej Afryki i dziekan Wydziału Teologii i Religii Uniwersytetu w Pretorii. Nowy sekretarz został wybrany bezwzględną większością głosów. Jego kontrkandydatką była Elisabeth Joy z Kościoła syromalankarskiego w Indiach. Sekretarz generalny obejmie stanowisko w dniu 1 stycznia 2023 roku.

Warto zaznaczyć, że stanowisko sekretarza generalnego ŚRK było nieobsadzone od dnia 1 kwietnia 2020 r. Dwie poprzednie kadencje był nim Olav Fykse Tveit – pastor (obecnie biskup) luterańskiego Kościoła Norwegii. Do dnia wyboru pastora Pillay’a obowiązki sekretarza pełnił tymczasowo ksiądz Ioan Sauca z Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego. Wyboru sekretarza generalnego dokonano na posiedzeniu Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów, które obraduje w Genewie od dnia 15 czerwca br. Członkiem Komitetu Naczelnego ŚRK z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego jest ksiądz Artur Aleksiejuk.

 

tekst i zdjęcia: ks. Artur Aleksiejuk

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: