Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Автономна Македонија (белградски весник)

АвтономнаМакедониjа (La Macédoine autonome). "Балканотнабалканскитенароди - МакедонијанаМакедонците" бил македонски весник во Белград, неофицијален орган на Македонскиот клуб. Излегувал во периодот меѓу 12 октомври - 14 декември 1905 година, секоја недела.

avtonomna-makedonija

АвтономнаМакедониjа (La Macédoine autonome). "Балканотнабалканскитенароди - МакедонијанаМакедонците" бил македонски весник во Белград, неофицијален орган на Македонскиот клуб. Излегувал во периодот меѓу 12 октомври - 14 декември 1905 година, секоја недела.

Георги Герџиковиќ бил сопственик и одговорен уредник, а Григорие Хаџи Ташковиќ е главен уредник, весникот бил помоган од Ј. Велиќ, А. Атанасов и Ефтим Спространов.

Весникот излегувал на српски јазик, а воведната статија во превод и на француски. Се залага за автономија на Македонија.

По издавањето на 12 број на весникот Хаџи Ташковиќ и Герџиковиќ се принудени да ја напуштат Србија и да го растурат Македонскиот клуб.

Македонска енциклопедија“, МАНУ, Скопjе, 2009, 10 стр.

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: