Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Zakończenie roku akademickiego PSD absolwentów 2023

Druga niedziela po Pięćdziesiątnicy, była jednocześnie dniem zakończenia roku akademickiego dla absolwentów LXIX rocznika Prawosławnego...

Druga niedziela po Pięćdziesiątnicy, była jednocześnie dniem zakończenia roku akademickiego dla absolwentów LXIX rocznika Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Po Świętej Liturgii słowo wygłosił Jego Magnificencja rektor seminarium, ks. prof. Jerzy Tofiluk, który zwrócił uwagę na istotę powołania. Nawiązując do czytania ewangelicznego ks. rektor podkreślił, iż apostołowie zostawili wszystko co posiadali, aby iść za Chrystusem. Ich postawa powinna być wzorem dla seminarzystów.

Absolwenci podarowali kaplicy kadzielnicę, a ze słowem do ks. rektora i ks. prorektora zwrócił się Piotr Świderski. Podkreślił, iż przez trzy lata nauki, seminarium było dla tegorocznych absolwentów drugim domem i tak jak trzy lata wstecz trudno było rozstać się z domem rodzinnym, tak teraz  trudno jest rozstać się z seminarium.

Wzruszeń nie zabrakło także podczas uroczystości wręczania dyplomów. W mowie skierowanej do absolwentów Jego Magnificencja przekazał wiele cennych myśli i refleksji związanych nie tylko z minionymi latami, ale także przyszłością, zadaniami stojącymi przed alumnami opuszczającymi Alma Mater. Dyplomy odebrało czterech absolwentów, którzy obronili prace licencjackie. Absolwenci otrzymali liturgikony, z nadzieją, iż w przyszłości wszyscy będą sprawować św. Liturgię, być może wspólnie przy prestole kaplicy seminaryjnej.

Uroczystości zakończyła wspólna agapa, w czasie której zebrani alumni podzielili się wieloma miłymi wspomnieniami i przemyśleniami dotyczącymi nauki w seminarium i zakończeniem pewnego etapu ich życia.

lektor Grzegorz Wasiluk

zdjęcia archiwum PSD

 

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: