Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Spotkanie Jego Eminencji z diecezjalnym zarządem BMP

Dnia 17 czerwca 2023 roku członkowie Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej uczestniczyli w spotkaniu...

Dnia 17 czerwca 2023 roku członkowie Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej uczestniczyli w spotkaniu z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polski. W trakcie spotkania zarząd miał możliwość przedstawienia sprawozdania z działalności oraz przedstawienia przyszłych inicjatyw. Zaprezentowano m.in. plany dotyczące organizacji pielgrzymki rowerowej oraz obozu roboczego w Zaleszanach. Poruszono temat włączenia się bractwa w obchody 100-lecia autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Jego Eminencji wyraził aprobatę na przedłożone propozycje i udzielił błogosławieństwa na dalszą działalność. Wysłuchano cennych rad Jego Eminencji dotyczących kierunku rozwoju bractwa.

Po zakończeniu spotkania z metropolitą Sawą członkowie zarządu udali się do Muzeum Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, gdzie zapoznali się ze stałą ekspozycją placówki. Zwiedzanie muzeum było nie tylko pouczające, ale również umożliwiło lepsze zrozumienie historii polskiego prawosławia oraz roli jaką odgrywa Cerkiew w życiu prawosławnych wiernych w Polsce. Była to niezapomniana lekcja kultury i dziedzictwa prawosławnego w kontekście zbliżającego się jubileuszu 100-lecia autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce.

W drodze powrotnej odwiedzono parafię świętych apostołów Piotra i Pawła w Wołominie, gdzie miejscowy proboszcz, ks. Michał Dmitruk przybliżył członkom Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej historię parafii.

Maksym Fionik

zdjęcia: archiwum BMP DWB

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: