Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Mimořádné zasedání Eparchiální rady PPE 23. 6. 2023  – seznam přijatých usnesení

Mimořádné zasedání Eparchiální rady PPE 23. 6. 2023  – seznam přijatých usnesení Usnesení č. 1: ER pověřuje o. Metoděje Kouta, aby vypracoval přehled administrativních povinností správců PCO a představených monastýrů jako statutářů (do 15. 7. 2023). Následně ÚER rozešle tento přehled jednotlivým statutářům (do 31. 7. 2023). Plnění zkontrolují okružní protopresbyteři. Usnesení č. 2: a) […]

Mimořádné zasedání Eparchiální rady PPE 23. 6. 2023  – seznam přijatých usnesení

Usnesení č. 1:

ER pověřuje o. Metoděje Kouta, aby vypracoval přehled administrativních povinností správců PCO a představených monastýrů jako statutářů (do 15. 7. 2023). Následně ÚER rozešle tento přehled jednotlivým statutářům (do 31. 7. 2023). Plnění zkontrolují okružní protopresbyteři.

Usnesení č. 2:

a) ER pověřuje o. Jana Beránka, br. Igora Střelce a ses. Nicole Musilovou z ÚER, aby se v součinnosti s právníkem do 30. 9. 2023 u právně defektních pracovních smluv se zaměstnanci PPE dohodli na jejich rozvázání dohodou a uzavřel s dotyčnými zaměstnanci nové smlouvy tak, aby vyhovovaly současným právním předpisům.

b) Nové smlouvy podle bodu a) budou uzavřeny podle finančních možností eparchie a na základě dohody se společnou komisí ER, zástupců ÚER a odborů PPE. zřízené podle usnesení ER z 18. 10. 2022.

Usnesení č. 3:

ER pověřuje ÚER, aby dal do 31. 8. 2023 vypracovat právní analýzu možného dalšího vývoje hospodářské situace PPE.

Usnesení č. 4:

ER se ohrazuje proti pomluvám, zveřejněným v poslední době v tisku i kolujícím na internetu, že by PPE a Pravoslavná církev v českých zemích byla jakkoli proruská nebo dokonce podporující ruskou agresi proti Ukrajině. Naopak, ER zdůrazňuje, že naše pravoslavná církev se stala útočištěm pro mnoho desítek či dokonce stovek tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kterým poskytuje možnost bohoslužebného života, udílí jim svaté tajiny a často jim pomáhá v nelehké životní situaci. Pravoslavná církev tak nemalou mírou dlouhodobě přispívá k integraci Ukrajinců v ČR.

ER také odsuzuje jakékoli snahy o vyvolávání národnostních rozporů v naší místní církvi a přenášení konfliktů z cizích zemí do ČR.

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: