Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

УБАВО ИЗРАБОТЕН ВИНАРНИК ВО КАРПА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „НОВИ ДВОР“ – СЕЛЦЕ, ПРИЛЕПСКО

Објекти за гмечење грозје изработени во карпа, во областите Пелагонија и Мариово се среќаваат, речиси, на секој чекор. Некои од

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: