Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Богојавление и Богослужение

БОГОЈАВЛЕНИЕ И БОГОСЛУЖЕНИЕ Најлесно и најприродно човекот се согласува да му служи на оној, кого ќе го возљуби. Детето му служи на својот татко или од љубов, или заради некаква очекувана награда, или, пак, од страв. Истото се случува и во животот кај возрасниот човек. Но, прапричината на секое човечко служење кон некому или нешто, […]

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: