Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

ВАНЃА И ДРЖАВНАТА СИГУРНОСТ

Признавање и заштита од атеистичката власт При толку многу луѓе кои секојдневно ја посетувале Ванѓа, било само прашање на време кога Комитетот за Државна сигурност сериозно ќе се заинтересира за „феноменот” Ванѓа. Овие контакти не биле еднозначни. На почетокот од … Continue reading →

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: