Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Vyhlášení sbírky za účelem finanční pomoci prchajícím před válkou občanům Ukrajiny

V Praze dne 3.03. 2022 Vyhlášení sbírky za účelem finanční pomoci prchajícím před válkou občanům Ukrajiny Důstojní duchovní otcové, milí bratři a sestry v Kristu, 24. února vypukl válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Pro mnohé z nás je to osobní bolest a tragédie. Velké množství Ukrajinců prchajících před válkou hledají útočiště v České republice. […]

V Praze dne 3.03. 2022

Vyhlášení sbírky za účelem finanční pomoci prchajícím před válkou občanům Ukrajiny

Důstojní duchovní otcové, milí bratři a sestry v Kristu,

24. února vypukl válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Pro mnohé z nás je to osobní bolest a tragédie. Velké množství Ukrajinců prchajících před válkou hledají útočiště v České republice. Tito lidé, z nich většinu tvoří ženy a děti , se ocitli v nesmírně těžké životní situaci. Pravoslavná církev v českých zemích se tradičně stará o ukrajinské občany trvale nebo dočasně žijící v České republice. Není pro nikoho tajemství , že většina našich věřících má historické vazby s Ukrajinou .
Proto pomoc trpícím ukrajinským uprchlíků m, kteří během několika dní přišli téměř o všechno, je nejenom naší křesťanskou povinností , ale i povinností historickou a morální. Vyzývám vás, abyste poskytli finanční pomoc naším nuzný m bratrům a sestrám .

Důstojní otcové, oznamte, prosím, vyhlášení sbírky věřícím svých církevních obcí a vybrané finanční prostředky zašlete na účet neziskové organizace Člověk v tísni.
Číslo účtu: 0093209320/0300
Podrobnější informaci o získání variabilního symbolu a dalších platebních údajů naleznete na webu organizace: www.clovekvtisni.cz /darujte
Kéž vám všem Bůh žehná za vaši ochotu pomoci bližním. S láskou v Kristu

+Michal
arcibiskup pražský a českých zemí

pdfVyhlášení sbírky

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: