Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Modlitba za mír a odvrácení bratrovražedných bojů na Ukrajině

Modlitba za mír a odvrácení bratrovražedných bojů na Ukrajině Pane Ježíši Kriste, Bože náš, popatři milostivým okem svým na strádání a bolestné nářky lidu svého v zemi ukrajinské. Ušetři lid svůj od bratrovražedného boje, zastav krveprolití a odvrať bolesti, strázně a bědy. Zbaveným domova daruj přístřeší, hladové nasycuj, plačící utěšuj, znepřátelené smiřuj. Nedopusť rozdělení stáda […]

Modlitba za mír a odvrácení bratrovražedných bojů na Ukrajině

Pane Ježíši Kriste, Bože náš, popatři milostivým okem svým na strádání a bolestné nářky lidu svého v zemi ukrajinské.
Ušetři lid svůj od bratrovražedného boje, zastav krveprolití a odvrať bolesti, strázně a bědy. Zbaveným domova daruj přístřeší, hladové nasycuj, plačící utěšuj, znepřátelené smiřuj.
Nedopusť rozdělení stáda svého těmi, kterým zloba a zášť naplnila srdce a uděl jim dar pokání. Krutá srdce obměkči a obrať je k poznání Tebe. Daruj mír církvi své svaté a všem věrným svým. A dej nám jedněmi ústy a jedním srdce slaviti a opěvovati tebe, Hospodina Boha a Spasitele našeho na všechny věky věků.
Amen.

Молитва о мире и преодолении междоусобной брани на Украине

Господи Иисусе Христе, Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих.
Избави люди Твоя от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи.
Не остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам еяподаждь, да единем сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков.
Аминь.

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: