Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Чувајте се од кучињата!

Данијел Берковиќ ЧУВАЈТЕ СЕ ОД КУЧИЊАТА! ПОЛОЖБАТА И УЛОГАТА НА КУЧИЊАТА ВО БИБЛИСКИОТ ДИСКУРС [1] КУСА СОДРЖИНА На овој или на оној начин, животните и човекот неразделно се поврзани. Било да се работи за соработка, било да е тоа недоразбирање. На човека некогаш му се пријатели и помагачи, но исто така, лесно му постануваат и […]

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: