Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Двајца влегоа во храмот да се помолат…

ДВАЈЦА ВЛЕГОА ВО ХРАМОТ ДА СЕ ПОМОЛАТ… (Или: Човекот, кој ги презира своите браќа, не е способен да се моли!) Се сеќавам како дете, кога имавме бонбони, кога се засладувавме со нив, често пати ги вадевме од устата и ги стававме во џеб, со цел по некоја минута пак да ги ставиме во уста, но, […]

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: