Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Odprawa kapelanów Służby Więziennej

W dniach 11-13 maja 2022 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się...

W dniach 11-13 maja 2022 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się doroczna odprawa kapelanów prawosławnych Służby Więziennej. W spotkaniu uczestniczyli księża kapelani reprezentujący wszystkie diecezje Cerkwi prawosławnej w Polsce, delegowani przez swych ordynariuszy.

Po przybyciu i zakwaterowaniu w ośrodku w Popowie, przybyłych duchownych powitał naczelny kapelan Służby Więziennej wyznania prawosławnego, ks. prot. dr Andrzej Lewczak. Duchowny podziękował zebranym za obecność oraz wyraził uznanie dla trudnej i odpowiedzialnej posługi duchownych w jednostkach penitencjarnych. W związku ze śmiercią śp. ks. mitrata Mirosława Drabiuka, wieloletniego kapelana więziennictwa z Częstochowy, wzniesiono modlitwę o spokój jego duszy. Następnie przedstawiono i omówiono porządek odprawy oraz powitano nowych kapelanów prawosławnych w szeregach Służby Więziennej.

W trakcie trzydniowego szkolenia, księża kapelani wysłuchali interesujących wystąpień z zakresu penitencjarystyki, psychologii, a także obrony własnej, jak i zasad udzielania pierwszej pomocy. Wiele uwagi poświęcono zmianom organizacyjnym w Służbie Więziennej oraz zapoznano duchownych z wdrażanymi zmianami dotyczącymi ich bezpieczeństwa.

Ważnym punktem odprawy było spotkanie kapelanów z Jego Eminencją metropolitą Sawą oraz generalicją Służby Więziennej. Metropolita Sawa wyraził zadowolenie z możliwości spotkaniami z kapelanami z różnych regionów Polski, zaznaczając jak cennym jest pozyskiwanie wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do godnego pełnienia posługi duszpasterskiej oraz pomocy osadzonym. W wystąpieniu hierarcha opowiedział m.in. o ważności głoszenia Chrystusa wśród „ludzi złamanego życia” zaznaczając, że każdy kapelan powinien w synergii z Bogiem, realizować trudną misję pomocy osadzonym, ufając i pokładając nadzieję w Bożą Opatrzność, nie zaś ludzkich siłach.

W dowód uznania służby drugiemu człowiekowi w aresztach śledczych i zakładach karnych, Jego Eminencja metropolita Sawa nagrodził zasłużonych kapelanów więziennictwa krzyżem Prawosławnego Duszpasterstwa Służby Więziennej. Wśród nagrodzonych znaleźli się: ks. mitrat Aleksander Konachowicz, ks. mitrat Jan Łukaszuk, ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, ks. prot. Mirosław Antosiuk, ks. prot. Marek Gocko, ks. prot. Adam Krysztopowicz.

Odprawa roczna kapelanów Służby Więziennej to także czas, między prelekcjami i wystąpieniami, na modlitwę, wymianę poglądów, doświadczenia, obserwacji w panelu dyskusyjnym oraz bycia z drugim człowiekiem.

Zamykając odprawę kapelanów prawosławnych, naczelny kapelan Służby Więziennej, ks. prot. dr Andrzej Lewczak wyraził wdzięczność Bogu za możliwość spotkania i sprawny jego przebieg. Dziękowano za pracę podczas odprawy oraz życzono Bożego błogosławieństwa w pracy duszpasterskiej z więźniami. Wyrazy wdzięczności skierowano ku ks. Lewczakowi za perfekcyjną organizację i wysoki poziom merytoryczny odprawy.

 

ks. Łukasz Koleda i ks. Marcin Bielawski

zdjęcia: archiwum PDSP

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: