Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Проглас за формирање на ВМРО-ДПМНЕ

ВМРО-ДПМНЕ ќе работи за национално и територијално обединување на распарчениот македонски народ во самостојна национална држава во рамките на обединета Европа, во која македонската нација може единствено да ги оствари своите права во целосна демократија и да си обезбеди забрзан и сеопшт стопански напредок, што секогаш била благородна цел на сите македонски патриоти кои се бореле и умирале за една слободна и независна Македонија.
News image

Среда, 16 Јуни 2021

News image

Вторник, 15 Јуни 2021

News image

Вторник, 15 Јуни 2021

News image

Среда, 9 Јуни 2021

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: