Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Uroczystości w Gdańsku

8 maja 2022 roku, w III niedzielę po Wielkanocy, w prawosławnej parafii katedralnej w Gdańsku...

8 maja 2022 roku, w III niedzielę po Wielkanocy, w prawosławnej parafii katedralnej w Gdańsku odbyły się uroczystości poświęcone niebiańskiemu patronowi tutejszej cerkwi, św. Mikołajowi Cudotwórcy. Uroczystości święta parafialnego połączone były z diecezjalnymi obchodami 75. rocznicy „Akcji Wisła”.

Obchodom święta przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski, któremu asystowali ks. prot. Witalis Leończuk, ks. prot. Dariusz Jóźwik, ks. prot. Jewgieni Pietrik, ks. Dariusz Sulima oraz protodiakon Dymitr Tichoniuk. Wierni gdańskiej parafii szczelnie wypełnili cerkiew dając wyraz wdzięczności patronowi za jego opiekę nad całą społecznością.

W okolicznościowym słowie skierowanym do zebranych w gdańskiej katedrze, biskup Andrzej powiedział m.in., że znajdujemy się w okresie paschalnym składającym się z pięknego i logicznego systemu nabożeństw bogatych w liturgiczną treść. Retrospekcje liturgiczne wydarzeń, które miały wówczas miejsce, potrzebne są nam do budowania prawdziwej wiary i dobrego życia. Kolejne niedziele po święcie Paschy poświęcone są osobom, które brały udział w wydarzeniach przed zmartwychwstaniem Chrystusa i po Jego powstaniu z martwych. W drugą niedzielę po święcie Paschy, Cerkiew ukazuje postać św. apostoła Tomasza i związanej z nim historii. Natomiast w trzecią niedzielę słyszymy w Ewangelii o osobach, które uczestniczyły w pogrzebie Chrystusa oraz były pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Zbawiciela. Biskup Andrzej naświetlił postać św. Mikołaja oraz historię związaną z Jego życiem oraz późniejszą drogą Jego relikwii.

Podczas nabożeństwa wznoszone były usilne modlitwy za wszystkich, którzy ucierpieli na skutek „Akcji Wisła”.

Po zakończeniu św. Liturgii, biskup Andrzej przypomniał historię „Akcji Wisła”, a następnie wraz z proboszczem gdańskiej parafii serdecznie podziękował wszystkim przybyłym na świąteczne uroczystości.

Po duchowej uczcie w świątyni wszyscy zebrani udali się na wspólny obiad przygotowany przez parafian.

 

ks. Gabriel Masalski

zdjęcia: Roman Jałoza

 

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: