Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Живот во опитност и познание – о. Гаврил Галев

~+~ Христос воскресна! Повторно ќе кажеме, Христос е центар на нашиот живот, а Христовото воскресение е најголемиот и најбитен настан во историјата на човештвото. Без Христовото воскресение човекот е ништо, а без Неговото воскрсение животот е само сенка и сон. Но Христос се воплоти и вочовечи, и со својата смрт и воскресение му даде повторно […]

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: