БлогМК - Прохор »

 • Месопусна недела

  Posted 2023-02-21 12:21:33 by: Сард

  ~+~ Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Кога Свети Василиј Велики, еден од најмудрите во своето време, па и до ден денес во историјата на човештвото и на Христијанството, го прашале која е најголемата мудрост, кој самиот бил филозоф и мудар човек, одговорил едноставно: “Cеќавањето на смртта”! Човек ќе се праша, најчесто ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети апостол Тимотеј – Отец Гаврил Галев

  Posted 2023-02-03 21:07:22 by: Сард

  НАЈВЕРНИОТ СОТРУДНИК НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ ~+~ Како што миризливата ружа израснува од трње, така и светиот апостол Тимотеј потекнувал од татко Грк, кој бил многу познат по идолoпоклоничкото зловерие и бил исклучително лош по нарав. Меѓутоа, мајката и бабата на овој свет aпостол биле сосема спротивни од татко му. Како побожни Еврејки, обете биле свети ...

  Comments: 0   View more...

 • Преподобен Максим Исповедник – Отец Гаврил Галев

  Posted 2023-02-02 19:05:22 by: Сард

  БОГОМУДАР ФИЛОСОФ НА ПРАВОСЛАВИЕТО  ~+~  Низ Духот излеа потоци на учење за Црквата; го објасни истоштението на Бога Словото, и засветли во твојата борба како исповедник на верата; свет оче Максиме, моли Го Христа Бога    да ни ја дарува Неговата голема милост. (тропар на св. Максим Исповедник) Да се стекне авторитет пред луѓето и ...

  Comments: 0   View more...

 • Saint Anthony the Great

  Posted 2023-01-29 10:42:34 by: Сард

  ~+~ Saint Anthony the Great is one of the Venerable and God-bearing fathers of the Orthodox Church, born in Egypt around 254 AD. Venerable Anthony was the leader among the desert fathers and the founder of eremitic/idiorhythmic monasticism. His memory is celebrated on January 30 i.e. January 17 as per old Julian Calendar. Hagiography Saint ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети Антониј Велики

  Posted 2023-01-28 14:49:04 by: Сард

  ~+~ Свети Aнтониj Велики е еден од преподобните и богоносни отци на Православната Црква, роден во Египет околу 254-та година после Христа. Преподобен Антониј бил водач меѓу пустинските отци и основач на отшелничкото монаштво. Неговиот спомен се празнува на 17, односно 30 јануари. Житие Свети Антониј Велики се родил во Египет околу 254-та година од ...

  Comments: 0   View more...

 • Zacchaeus – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2023-01-28 11:18:40 by: Сард

  ~+~ How many are really ready to give up their vanity (love for glory), their false, vain-glory; and how many are willing to look miserable (poor in spirit, humble) or to be ridiculed for the sake of the Lord Christ, all for a possible meeting with Him? The chief of the tax collectors, Zacchaeus, did ...

  Comments: 0   View more...

 • Закхеј – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-01-28 07:03:55 by: Сард

  ~+~ Колкумина се навистина подготвени да се откажат од своето славољубие, од својата лажна слава; и колкумина се подготвени да изгледаат бедно или да служат за потсмев заради Господ Христос, и заради можната средба со Него? Началникот на митарите, Закхеј, токму тоа го направил и токму на тоа се надевал трчајќи напред и качувајќи се на ...

  Comments: 0   View more...

 • Haiography of the Venerable Joanikij from Rakotinci – Father Gavril Galev

  Posted 2023-01-23 07:23:22 by: Сард

  The way of those who please God is strange, and when God wills, then He glorifies them   ~+~ The way of those who please God is strange, and when God wills, then He glorifies them. Everything is in accordance to the will of God, it is important that we follow Him, i.e. to cooperate, ...

  Comments: 0   View more...

 • Житие на преподобен Јоаникиј Ракотински – Отец Гаврил Галев

  Posted 2023-01-23 05:49:59 by: Сард

  ~+~ Чуден е патот на Божјите угодници и кога ќе сака Бог, тогаш и ги прославува Чуден е патот на Божјите угодници и кога ќе сака Бог, тогаш и ги прославува. Се е по волјата Божја, важно е ние да го следиме, т.е. да соработуваме, да учествуваме во големиот план Божји, а тој ќе го ...

  Comments: 0   View more...

 • Saint John the Baptist – Metropolitan of Strumica Nahum

  Posted 2023-01-20 01:11:56 by: Сард

  ~+~ “The next day John saw Jesus coming toward him, and said, “Behold! The Lamb of God who takes away the sins of the world upon Himself!” Yes, a fallen man cannot save a fallen man, but the God-Man Christ saves the fallen man. And He saves him through the whole Dispensation of our salvation, from the ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети Јован Крстител – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-01-19 22:08:51 by: Сард

  ~+~ „На другиот ден, Го виде Јован Исус како доаѓа при него и рече: ’Еве го Јагнето Божјо, Кое ги зеде гревовите на светот врз Себе.‘“ Да, паднат човек не може да спаси паднат човек, туку Богочовекот Христос го спасува паднатиот човек. А го спасува преку целиот Домострој на нашето спасение, од воплотувањето, преку смртта ...

  Comments: 0   View more...

 • Богојавление – Epiphany

  Posted 2023-01-19 04:35:12 by: Сард

   Manifestation of God, the Holy Trinity ~+~ This is a precious day, a great day for the world and for mankind: – Epiphany. On this day, God manifested (was revealed) Himself to humanity offering peace and deliverance. On this day, the whole creation rejoiced because God renewed the fallen man and the world through the ...

  Comments: 0   View more...

 • Epiphany – Metropolitan of Strumica Nahum

  Posted 2023-01-18 15:08:24 by: Сард

  ~+~ It is not good for a person who knows how to read to interpret what he reads as he wants, due to; lack of knowledge, being laden with passion or lack of enlightenment of his reason (mind, nous). In such a condition he will learn nothing. When we read about the divine things, we ...

  Comments: 0   View more...

 • Богојавление – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2023-01-18 15:04:23 by: Сард

  ~+~ Не е добро за човек што знае да чита да го толкува прочитаното како што сака, поради недостаток на знаење, острастеност и непросветленост на неговиот разум. Така ништо нема да научи. Кога читаме за божествените работи, може да разбереме нешто со разумот, ама сфаќаме или проникнуваме само со духовниот разум – со преобразениот и ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети Серафим Саровски

  Posted 2023-01-14 10:36:25 by: Сард

  СЕРАФИМ ВО ТЕЛО  ~+~ Ако сакаме да го објасниме поимот „преподобен“, тогаш ако го спомнеме името на свети Серафим Саровски, сѐ сме кажале. Преподобен е оној што ги поминал трите степени од духовниот живот: очистување на срцето од страстите, просветление на умот и боговподобување или обожение, и согласно тоа трите вида дејствителна благодат: очистителна, просветлувачка ...

  Comments: 0   View more...

 • Свети Василиј Велики

  Posted 2023-01-14 07:12:45 by: Сард

  БОГОМУДАР УЧИТЕЛ НА ВСЕЛЕНАТА  ~+~ Свети Василиј е огнен столб на Црквата, еден од трите носечки столбови на учењето на Црквата, заедно со светите Григориј Богослов и Јован Златоуст. Тој е носител на Кападокиската школа, која ја поставува базичноста на догматите за светотроичноста на Бог, врз која подоцна ќе се надгради и сета пневматологија и ...

  Comments: 0   View more...

 • Venerable Gavril the Athonite, Episcope of Velika

  Posted 2023-01-12 10:55:30 by: Сард

  Lord Jesus Christ, have mercy on us  ~+~ Spiritual Eldership Spiritual eldership is a holy secret of the spiritual guidance of the Holy Spirit in the Church. The Elder is a holy or enlightened person or at the very least the one who has gone through a certain path in his spiritual life, in the ...

  Comments: 0   View more...

 • Преподобен Гаврил Светогорец, епископ Велички

  Posted 2023-01-12 10:48:43 by: Сард

  Господи Исусе Христе, помилуј нѐ  ~+~ Старчество Старчеството е света тајна на дуовно раководење во Светиот Дух во  Црквата, а старец е света и просветлена личност или во најмала мера оној кој поминал соодветен пат во духовниот живот, во повигот на очистувањето на срцето од страстите, просветлувањето на умот и обожението на целовкупната личност и ...

  Comments: 0   View more...

 • Преподобен Гаврил Велички – Отец Гаврил Галев

  Posted 2023-01-12 02:21:35 by: Сард

  „НЕВИДЛИВИОТ“ ОД СВЕТИИТЕ  ~+~ Чудни луѓе се монасите. Попрво, тие не се обични земни луѓе, туку надземни, кои светлината на својата душа смерно ја кријат под темното одејание. (…) Од Бога се вооружени со сила зa да им се спротивставуваат на вековите и милениумите. (…) За нив, кои излегле од времето и зачекориле во вечноста, ...

  Comments: 0   View more...