БлогМК - Прохор »

 • HOMILY ON PENTECOST – FATHER GAVRIL (GALEV)

  Posted 2021-06-19 15:46:58 by: Сард

  In the Name of the Father, the Son and the Holy Spirit ~+~ Today is Pentecost, the descent of the Holy Spirit upon the Apostles – The Day of the Holy Spirit, the manifestation of the Holy Trinity, the feast of the Church of God Itself. On this day when the holy Apostles were gathered ...

  Comments: 0   View more...

 • Беседа за Педесетница – Отец Гаврил (Галев)

  Posted 2021-06-19 11:35:36 by: Сард

  Во Името на Отецот и Синот и Светиот Дух Денес е Педесетница – слегувањето на Светиот Дух врз апостолите – Духовден, објавувањето на Света Троица, празникот на самата црквата Божја. На овој ден кога светите Апостоли беа собрани еднодушно во горницата во Ерусалим, чекајќи го ветувањето на утешителот Светиот Дух, Бог ја основа Црквата. Како ...

  Comments: 0   View more...

 • БЕСЕДА ЗА ВОЗНЕСЕНИЕ – ОТЕЦ ГАВРИЛ

  Posted 2021-06-11 09:35:02 by: Сард

  ~+~ Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух На денешниот ден го славиме настанот на Христовото возенсението на небесата. [Празникот Вознесение Господово – е ден во кој Господ се вознесе на неботo (Дела. 1, 1-12; Мк. 16, 12-19; Лк. 24, 50-52). Откако Господ Исус Христос се распна на Kрстот за нас, за откуп ...

  Comments: 0   View more...

 • Недела на Самарјанката – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-05-29 09:37:33 by: Сард

  ~+~ Добивањето и пронаоѓањето на вода жива, пројавено како умно-срдечна молитва и просветлување на умот, е дар Божји – „водата што ќе му ја дадам Јас“ (Јован 4, 14). Потоа не ни треба духовен раководител, благодатта сама ќе нè води – „вода што ќе тече во живот вечен“ (Јован 4, 14). Пројавувањето и потекувањето на ...

  Comments: 0   View more...

 • Sunday of the Samaritan Woman – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-05-29 09:36:07 by: Сард

  ~+~ Receiving and finding of living water, manifested as a prayer of the mind in the heart and enlightenment of the mind, is a gift of God – “the water that I shall give him” (John 4:14). Then we do not need a spiritual guide, grace alone will lead us – “the water that shall ...

  Comments: 0   View more...

 • Metropolitan of Strumica Naum: Our Holy Father Gavril – the lighthouse of our time

  Posted 2021-05-27 08:08:17 by: Сард

  ~+~ Father Gavril, from the Lesnovo Monastery, was a great consolation to the few true Christian communities (Christians with their own spiritual father, with a rule for spiritual struggle, who regularly fasted, confessed and received communion), who at that time, from 1983 to 1987 (the years we spent together), in R. Macedonia were scattered like ...

  Comments: 0   View more...

 • Митрополит Струмички Наум: Cветиот отец наш Гаврил – Светилникот на нашето време

  Posted 2021-05-26 14:53:58 by: Сард

  ~+~  Отец Гаврил, од Лесновскиот манастир, беше голема утеха за малкуте вистински христијански заедници (христијани со свој духовен отец, со правило за духовен подвиг, кои редовно постеа, се исповедаа и се причестуваа), кои во тоа време, од 1983 до 1987 година (годините што ги поминавме заедно), во Р. Македонија беа распрснати како мали оази за ...

  Comments: 0   View more...

 • Св Јован Богослов – Отец Гаврил Галев

  Posted 2021-05-22 15:09:25 by: Сард

  ~+~ Вредно е да се проговори нешто и за овој свет апостол Јован, наречен Богослов. Кој иако бил еден од најмладите ученици Христови, покажува најголема свесност, најголема возраст. Бил кроток по срце, тивок, смирен и јасен во мислите. Кој се беше навел на градите Исусови и ништо не го интересираше освен Исус и неговиот однос ...

  Comments: 0   View more...

 • Sunday of the Paralytic – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-05-22 13:39:11 by: Сард

  ~+~ Since Christ was incarnate and identified Himself with us, then there is no reason for despair. He certainly appears in our lives; on countless occasions. It is up to us to recognise the visit. The God-Man Christ visits us in an iconic way many times, mainly through people that suffer. He Himself has said, ...

  Comments: 0   View more...

 • Неделата на раслабениот – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-05-22 05:56:08 by: Сард

  ~+~ Штом Христос се воплотил и се поистоветил со нас, тогаш нема причина за очајание. Тој секако се појавува во нашиот живот; и тоа безброј пати. Наше е само да ја препознаеме посетата. Богочовекот Христос иконично нѐ посетува многупати, и главно, преку луѓе што страдаат. Самиот Тој има кажано: „…ако на еден од овие Мои ...

  Comments: 0   View more...

 • Sunday of the Myrrh-bearing Women – Metropolitan of Strumica Naum

  Posted 2021-05-18 15:17:23 by: Сард

  ~+~ Somewhere, someone has nicely said that the closer we get to Golgotha, following Christ faithfully, the less people (spiritual children, friends) we see around us. It is not surprising. We also know from the Gospel that the same thing first happened to our Lord Jesus Christ. There is an exception to this rule. That ...

  Comments: 0   View more...

 • Недела на жените мироносици – Митрополит Струмички Наум

  Posted 2021-05-18 15:13:37 by: Сард

  ~+~ Некаде, некој убаво има кажано дека колку повеќе се доближуваме до Голгота, следејќи Го верно Христос, толку помалку луѓе (духовни чеда, пријатели) гледаме околу нас. Но, ништо чудно. Знаеме и од Евангелието дека истото прво Му се случило на нашиот Господ Исус Христос. Има и исклучок од правилото. Тоа се жените мироносици. Што би ...

  Comments: 0   View more...