Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

МАКЕДОНДОНСКА ЦАРСКА ДИНАСТИЈА ВО МИСИР

РОДОСЛОВ НА ПТОЛОМЕЈЦИТЕ ПТОЛОМЕЈ  I  СОТЕР    304-285 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  II  ФИЛАДЕЛФ    285-246 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  III  ЕНЕРГЕТ    246-221 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  IV  ФИЛОПАТОР    221-205 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  V  ЕПИФАН    204-180 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  VI  ФИЛОМЕТОР     181-145 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  VII  НЕО ФИЛОПАТОР    145-144 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  VIII  ЕНЕРГЕТ  II  И  КЛЕОПАТРА  II    163-145 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  VIII  ЕНЕРГЕТ  II  (ПОНОВО ИЗБРАН)    164-116 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  IX  СОТЕР  II    116-107 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  X   ALEKSANDAR  I  И КЛЕОПАТРА III    107-101 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  X  ALEKSANDAR  I  И КЛЕОПАТРА BERENIKA    101-88 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  IX  СОТЕР  II  ( ПОНОВО ИЗБРАН)    88-81 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  XI АЛЕКСАНДАР II  И КЛЕОПАТРА BERENIKA     80 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  XII  НЕО ДИОНИС  (АУЛЕТО )    80-58 p.n.e.БЕРЕНИКА   IV  ЗАЕДНО СО КЛЕОПАТРА ТРИФАНА    58-56 p.n.e.БЕРЕНИКА   IV  ЗАЕДНО СО АРХЕЛАЈ    56-55 p.n.e.ПТОЛОМЕЈ  XII  НЕО ДИОНИС (ПОНОВО ИЗБРАН)    55-51 p.n.e.КЛЕОПАТРА  VII  ФИЛОПАТОР    51-30 p.n.e.
News image

Среда, 27 Јули 2022

News image

Среда, 27 Јули 2022

News image

Среда, 20 Јули 2022

News image

Среда, 20 Јули 2022

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: